Komentované prohlídky, arteterapie

ARTETERAPIE - MODELOVÁNÍ Z KAMNÁŘSKÉHO JÍLU

CENA PROGRAMU: 300,- Kč/ osoba (minimální počet osob: 4)

časový rozsah cca 3 hodiny

"I stromy mají tváře"

Tvůj příběh zapsaný v kmeni stromu. Kreativní tvoření z kamnářského jílu, ryze přírodního materiálu, který stromům nijak neublíží. Naopak díla stárnou, pomalu se rozpouštějí, mění své výrazy a postupně mizí. Les plný tváří, je lesem plným příběhů, které šumění listí nese krajinou.

Příběh stromů: "před počátkem věků, tehdy, když byli stvořeni trpaslíci, elfové a lidé, požádala božská Yavanna (ta co stvořila vše živé co roste) o strážce rostlin. A tehdy byli stvořeni Enti - Pastýři stromů. Byla jim dána schopnost dorozumívat se. Jazyk entů je složitý a zpěvavý. Připomíná šumění lesa. Entštinu se nikdy nenaučily jiné národy, dokonce ani elfové ne. Avšak enti, aby se mohli dorozumívat, se velmi snadno učili jiným jazykům. Enti žijí dlouho a svá slova nikdy nezapomínají.


Cyklus: Poznávej krajinu kde se nacházíš 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 

  300,- Kč/ osoba (minimální počet osob: 4), časový rozsah cca 3 hodiny


1.     Holičky - Jabloneček

Zaniklé obce v krajině pod Ralskem   

"Pátrej a nalezni"stopy usedlosti. K prohlídce patří také vlastní pátrání. Využij získané údaje a najdi místo kde stála škola, hostinec, hospodářství, kde byl hřbitov ... . Věř, že mnohdy to není vůbec jednoduché.

Syrová, divoká a téměř neobydlená. To je krajina kolem Hamru na Jezeře. To však neplatilo ještě v první polovině minulého století. Zmínky o první osídlení se datují do 12. a 13. století. Příjemně zvlněná krajina mezi Osečnou a Kuřívody, nazývaná též krajem Horních vsí, byla sídlem více než 20-ti osadami. Byla domovem mnoha generací hospodářů, řemeslníků, majitelů zájezdních hostinců. Zvláště hostinců bylo v kraji hodně. Zdejší cesty byly součástí prastarých obchodních cest, jež spojovaly oblast Lužice s Prahou. Bylo potřeba přepřahat, pojíst, odpočinout. Život v kraji běžel na plné obrátky, obchody kvetly a zdejším se dařilo. Ve Svébořicích, v jedné z největších vesnic, měla svou pobočku i Raiffeisen banka. Zdálo se, že obyvatelé mají svůj osud pevně v rukou. Vždyť už přečkali mnohé. Historické dokumenty dokladují nejednu katastrofu. Obrovská sucha a s nimi spojené požáry, morové epidemie i dobyvatelská vojska. Vždy se semkly a nepřízeň osudu zvládly. Společně, Češi i Němci. Až do druhé světové byly prostě sousedé, přátelé, společníci, kteří drželi pospolu. Úpadek zavinila až poválečná léta, a ne místní lidé, ale rozhodnutí, která nemohli ovlivnit. Jsme v Sudetech, zdejší obyvatelé byly převážně německé národnosti. Po válce došlo k masivnímu vystěhování. Někteří kraj opustili z povinnosti, mnozí ze strachu. Doba byla nejistá. Zbyla jen hrstka usedlíků. A tehdy v nejvyšších politických kruzích započala jednání ohledně vojenského záboru. Krajina byla téměř bez obyvatel a hlavně v místě (mezi Ploužnicí a Hradčany) bylo jedno z nejmodernějších letišť své doby zbudované na konci války německou armádou. Bylo rozhodnuto. Poslední zbytky obyvatel byly deportovány do okolních vesnic. Kraj obsadila armáda, nejprve česká, později sovětská. Stavby, mnohdy i historické, byly rozmetány tankovými střelami a zbytky zdiva rozhrnuty buldozery. Mnohé vesnice byly místem dopadových střelnic. Zdejší kraj se za pouhých 50 let proměnil k nepoznání. Jen těžko si lze představit, jak to kdysi bylo. Přesto, když důkladně hledáme, stopy nalezneme.


2. Zřícenina hradu Děvín (komentovaná prohlídka - připravujeme) 

3. Pozůstatky skalního hradu Stohánek komentovaná prohlídka (připravujeme)